Giới tính: Unisex
Chất liệu mắt: Plastic
Chất liệu gọng: Cacbon
Màu mắt: Xanh Blue Chống Chói / Mirror
Màu Gọng: Xám tối
Lọc UV400: Có