Giới tính: Unisex
Chất liệu mắt: Thủy tinh
Chất liệu gọng: Metal
Màu mắt: Xanh Green Chống Chói
Màu Gọng: Xám tối
Lọc UV400: Có