Giới tính: Nam
Chất liệu mắt: Thủy tinh
Chất liệu gọng: Metal
Màu mắt: Xanh Green / Flash / Gradient
Màu Gọng: Đen
Lọc UV400: Có