Giới tính: Unisex
Chất liệu mắt: Thủy tinh
Chất liệu gọng: Metal
Màu mắt: Hồng bạc / Mirror
Màu Gọng: Vàng
Lọc UV400: Có