Giới tính: Unisex
Chất liệu mắt: Thủy tinh
Chất liệu gọng: Metal
Màu mắt: Xanh Blue Sáng / Gradient
Màu Gọng: Bạc
Lọc UV400: Có