Giới tính: Unisex
Chất liệu mắt: Thủy tinh
Chất liệu gọng: Metal
Màu mắt: Xám
Màu Gọng: Bạc
Lọc UV400: Có