Giới tính: Unisex
Chất liệu mắt: Plastic
Chất liệu gọng: Cacbon
Màu mắt: Bạc Chống Chói / Mirror
Màu Gọng: Đen
Lọc UV400: Có