Giới tính: Unisex
Chất liệu mắt: Thủy tinh
Chất liệu gọng: Nhựa bọc kim loại
Màu mắt: Xanh Green
Màu Gọng: Đen
Lọc UV400: Có