Giới tính: Nam
Chất liệu mắt: Thủy tinh
Chất liệu gọng: Nhựa có lõi sắt
Màu mắt: Xám Chống Chói / Gradient
Màu Gọng: Đen
Lọc UV400: Có