Giới tính: Nam
Chất liệu mắt: Thủy tinh
Chất liệu gọng: Metal
Màu mắt: Nâu / Gradient
Màu Gọng: Đồng
Lọc UV400: Có