Màu mắt: white gradient blue
Màu gọng: silver
Giới tính: Nữ
Chất liệu mắt: Plastic
Chất liệu gọng: Metal
Lọc UV400: Có