Giới tính: Unisex
Chất liệu mắt: Plastic
Chất liệu gọng: Metal
Màu mắt: Xanh Blue / Mirror
Màu Gọng: Bạc
Lọc UV400: Có