Giới tính: Nam
Chất liệu mắt: Plastic
Chất liệu gọng: Metal
Màu mắt: Xanh Green
Màu Gọng: Đen
Lọc UV400: Có