Giới tính: Unisex
Chất liệu mắt: Plastic
Chất liệu gọng: Metal
Màu mắt: Xanh Green
Màu Gọng: Vàng
Lọc UV400: Có