Giới tính: Unisex
Chất liệu mắt: Plastic
Chất liệu gọng: Metal
Màu mắt: Xám / Gradient
Màu Gọng: Đen
Lọc UV400: Có