Giới tính: Unisex
Chất liệu mắt: Thủy tinh
Chất liệu gọng: Metal
Màu mắt: Hồng / Mirror
Màu Gọng: Bạc
Lọc UV400: Có