Giới tính: Unisex
Chất liệu mắt: Thủy tinh
Chất liệu gọng: Metal
Màu mắt: Xám / Gradient
Màu Gọng: Vàng

Lọc UV400: Có