Giới tính: Nam
Chất liệu mắt: Plastic
Chất liệu gọng: Cacbon
Màu mắt: Nâu Sáng / Gradient
Màu Gọng: Vàng
Lọc UV400: Có