Giới tính: Nam
Chất liệu mắt: Thủy tinh
Chất liệu gọng: Metal
Màu mắt: Bạc / Mirror
Màu Gọng: Bạc
Lọc UV400: Có