Giới tính: Nam
Chất liệu mắt: Thủy tinh
Chất liệu gọng: Metal
Màu mắt: Vàng Chống Chói / Mirror
Màu Gọng: Xám tối
Lọc UV400: Có