Giới tính: Unisex
Chất liệu mắt: Thủy tinh
Chất liệu gọng: Nhựa acetate
Màu mắt: Nâu Sáng / Gradient
Màu Gọng: Đồi mồi
Lọc UV400: Có