Mẫu dây không khâu chỉ dành cho các loại đồng hồ có mặt mỏng hoặc đơn giản theo yêu cầu của khách hàng, làm nổi bật khi đeo