Giới tính: Unisex
Chất liệu mắt: Plastic
Chất liệu gọng: Metal
Màu mắt: Bạc / Mirror
Màu Gọng: Xanh Blue
Lọc UV400: Có